ISSN
ISSN
ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.
ISSN однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання (як у друкованому, так і в електронному вигляді), є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISSN — це ключ для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISSN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.
ISSN є обов'язковим елементом вихідних відомостей серіального видання.
ISSN призначений для ідентифікації всіх продовжуваних ресурсів незалежно від носія (друкованого чи електронного):
● газет;
● журналів;
● щорічників;
● колекцій;
● вебсайтів (окремих видів);
● баз даних (окремих видів);
● блогів (окремих видів) тощо.

ISSN у штриховому коді символіки EAN-13

ISSN ідентичний глобальному номеру товарної позиції GTIN структури EAN/UCC-13.

977 — префікс GS1 для серіального видання.

ISSN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13.

Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації (add-on) і розміщується праворуч від основного штрихового коду. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом може бути зазначена інформація щодо порядкового номера окремого випуску серіального видання та ін.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. Порядок надання ISSN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.


Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності:

● перша група — містить чотири цифри;

● друга група — містить цифри, остання з яких є контрольною;

● для позначення контрольної цифри може використовуватися

римська цифра X, якою позначають число 10.

ПРИКАЛАД КОДУ ISSN

Щоб автор-початківець не заплутався в "джунглях" кодів і штрих-кодів видавництво E-Terra Publishing House допоможе присвоїти вашому тжурналу ISSN.

Видаючи ЖУРНАЛ, автор-початківець може повністю розраховувати на нашу максимальну підтримку!

Потрібна допомога
Заповніть форму з вашими даними та повідомленням, і ми надамо відопвідь вам.
"Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтеся з політикою конфіденційності"